20 år med åldersmedvetet ledarskap – en tillbakablick på hur det hela började

Den 8 december 2020 är en bemärkelsedag i AMSABs historia. Det är då exakt 20 år sedan mötet som skulle förändra allt. Mötet i Helsingfors. Mötet som Caj Skoglund och Barbro Skoglund hade med den finske professorn Juhani Ilmarinen. Men vi får gå tillbaka ytterligare några månader, ja till och med år, för att förstå bakgrunden till mötet med stort M. Här berättar Barbro och Caj själva om hur det hela startade – och vad som hände sedan!

Ett avgörande föredrag i Stockholm

Båda Barbro och Caj har en mångårig chefs- och ledarerfarenhet, Barbro senast som gymnasiechef i Bodens kommun och Caj som hälso- och sjukvårdsdirektör i dåvarande Norrbottens läns landsting. Men när chefskarusellen snurrade som snabbast valde de att hoppa av i slutet av 1990-talet. Planen var att flytta till Luxemburg. Caj hade sökt och stod på väntelistan för ett jobb som tjänsteman inom EU-parlamentet. Men tiden gick och ingenting hände.

Plan B blev istället att starta ett eget företag, BCS Kompetensutveckling. Låt oss vara oerhört tydliga med vad som hände. De lämnade inte sina chefspositioner för att de vantrivdes eller var missnöjda, inte heller fick de några avgångsvederlag. Och en sak visste de med säkerhet när de bildade sitt gemensamma bolag.

”Vi skall jobba med våra respektive kompetenser åt olika kunder. Men absolut inte tillsammans” understryker Barbro.

Age Management

I början av hösten år 2000 befinner sig Caj på ett seminarium i Stockholm, anordnat av organisationen Pensionsforum. Där talade bland annat dess ordförande Kjell-Olof Feldt och Allan Larsson, båda tidigare finansministrar, mycket bekymrat om en alltmer åldrande befolkning och hur samhällets ekonomi skulle klara av att möta detta.

En annan talare som inte var lika pessimistisk var just Juhani Ilmarinen. Visst, han såg stora utmaningar inför de kommande decenniernas demografiska utveckling men det fanns sätt att möta dem på. Evidensbaserad finsk arbetsmiljöforskning till exempel. Om sambandet mellan ålder, arbetsförmåga och ledarskap. Age management som det kallas.

Caj blir mycket intresserad av detta. Här finns något att jobba vidare med. Upphetsad ringer han hem till Barbro som befinner sig i villan i Boden vilken är både kontor och bostad för paret. Av naturen kritisk undrar Barbro om det finns något att läsa på. Ja, säger Caj, jag har med mig ett paper om den finska forskningen. Men tänk om någon annan hinner före? Caj vill smida medan järnet ännu är varmt. Men det finns ett stort aber i det som komma skall. De måste i så fall överge grundidén bakom sitt företag och företagande. Nämligen att inte arbeta tillsammans.

Väl hemma i Boden kunde Caj låta Barbro i lugn och ro sätta sig in i den finska forskningen. Hon blev lika intresserad som sin käre make och paret började genast fundera på hur man skulle kunna göra praktisk verkstad för chefer på den svenska arbetsmarknaden av den omfattade finska forskningen. Omfattande? ”Ja det rörde sig förmodligen om 15 000 sidor forskningsrapporter och olika utredningar”, berättar Barbro samtidigt som hon minns tillbaka på en tid med lika intressant som intensivt inläsningsarbete.

BCS-metoden för åldersmedvetet ledarskap

”Det var under den här perioden vi utvecklade BCS-metoden för åldersmedvetet ledarskap. Åldersmedvetet ledarskap var vår egen nu spridda översättning av Age management. Det första vi gjorde när vi bestämt oss för att satsa vidare på detta var att kontakta Juhani Ilmarinen och be om ett möte. Och jodå, vi kunde få träffa honom en timme i Helsingfors den åttonde december. Ett möte som i själva verket blev två och en halv timme långt. Inför mötet hade vi tre frågor vi ville ha svar på” berättar Caj när han nu minns mötet.

”Har vi förstått det här rätt? Tror han på BCS-metoden? Har vi några konkurrenter? Svaret på dem första två frågorna var ja och på den tredje och sista nej. Vi blev också inbjudna till ett vetenskapligt seminarium i mars 2001 i Saariselkä i norra Finland” fortsätter han

 Den första vetenskapliga konferens – av flera i andra länder – som tagit småföretagarna från Boden, Norrbotten som längst till Seoul, Sydkorea. Vid ett tillfälle yttrade också Juhani Ilmarinen de för företaget legendariska orden You need to write the book. En uppmaning de båda valde att totalt ignorera till att börja med. Det blev inte en bok. Utan hittills tre om åldersmedvetet ledarskap och en om den diskrimineringslag som trädde i kraft år 2009. Den första egenpublicerade företaget själv, den andra gjordes ihop med Vattenfall och de två sista på ett förlag som kontaktade våra åldersmedvetna experter och beställde två olika boktitlar.

Metoden fungerar

”Kanske var vi naiva” säger Barbro när hon tänker tillbaka på den första tiden. ”Vi trodde att arbetsgivare – både privata och offentliga – skulle ta emot oss med öppna armar. Men så var alls inte fallet. Såhär kunde det låta när vi kontaktade arbetsgivare och erbjöd våra tjänster. Det ni säger är mycket intressant och relevant. Fast för andra organisationer – men inte för oss. För vi skall bli en attraktiv arbetsgivare, ja till och med den bästa. Så tack men nej tack. Det var tur att vi hade andra uppdrag för vår försörjning” minns Barbro. Det är som den gamla historien; Jag säljer avmagringspiller. Tjänar du några pengar på det? Nej, avmagringspiller blir man inte fet utav.

Men våren 2002 kom det en ljusning. Sjukskrivningarna ökade lavinartat i hela vårt avlånga land. Regeringen utlyste pengar att söka inom ramen för ett 11-punktsprogram för offentlig sektor. Fanns där några experter på Age management som skulle vara intresserade att göra några statligt finansierade projekt löd frågan från Näringsdepartementet?  Svaret fanns hos Barbro och Caj.

Kiruna kommuns ansökan till regeringen uppmärksammades av SVD Näringsliv i en artikel under rubriken Kiruna Sveriges sjukaste kommun. Såväl Kiruna kommun som Landstinget i Kronoberg utsågs till pilotprojekt. Fungerade BSC-metoden för åldersmedvetet ledarskap? Det vill säga gick det att göra praktisk verkstad av den finska Age management-forskningen? Svaren på båda dessa frågor är ja. Vetenskapliga utvärderingar visar på att metoden fungerar mycket väl. De båda experterna på åldersmedvetet ledarskap känner ännu idag en stor ödmjukhet inför det kvitto man här fick på sin egenutvecklade metod och även för hur det finska och internationella forskarsamhället med öppna armar tagit emot två chefer från en liten stad i norra Sverige.

”Och alla organisationer som vi under årens lopp fått förmånen att hjälpa till att utveckla på bästa sätt” konstaterar de båda med en mun.

Intervjuer och podd

”Om någon sagt åt oss att vi själva skulle stå värdar för en europeisk konferens hemma i Boden med deltagare från ett europeiskt nätverk när vi började med detta hade vi nog bara skrattat” säger Barbro. Men det hände.

I min roll som omvärldsbevakare gör undertecknad regelbundna sökningar på nätet om det åldersmedvetna ledarskapet. Det dyker ständigt upp nya träffar från olika delar i vårt avlånga land. Men även utomlands till till exempel Finland, Åland och Island har begreppet spridit sig. Otaliga är de intervjuer Barbro Skoglund gjort om åldersmedvetet ledarskap i populär-, fack- och branschpress.

Och under senare år sprids kunskaper vidare i den egna podden. En podd som nyss kommit ut med två fullmatade jubileumsavsnitt vilket gör att företaget nu spelat in och publicerat totalt 74 poddavsnitt. Först 13 avsnitt av Den åldersmedvetna podden och sedan hittills 61 avsnitt av Podden om ett hållbart arbetsliv.

Vi skriver hittills för poddandet precis som företagandet kommer att fortsätta även framöver. Tjugo år med åldersmedvetet ledarskap är för våra erfarna experter inte början på slutet utan snarare slutet på början. Den spännande resan som började år 2000 med ett seminarium i Stockholm och ett avgörande möte i Helsingfors är långt ifrån avslutad.

Johan E. Skoglund