Utredningsuppdrag inom välfärdssektorn

Barbro Skoglund& Caj Skoglund har tillsammans mer än 50 års erfarenhet som chefer och ledare inom politiskt styrda organisationer. Denna bakgrund har varit en central tillgång i ett betydande antal uppdrag inom välfärdssektorn

Förmågan att snabbt kunna ”greppa” komplexa sammanhang och under stark tidspress leverera konkreta lösningar på svåra utmaningar är ett adelsmärke för AMSAB®.

Här är exempel på uppdrag inom detta område som belyser bredden i Barbros & Cajs kompetens.

 • Analys av kostnadsutveckling inom socialtjänst
 • E-hälsa/distansöverbryggande teknik; intervjustudie
 • Framtidens glesbygdsmedicin – intervjustudie
 • Förslag till ansvarsfördelning inom kommunal informationsverksamhet
 • Genomlysning av kommunal ledningsorganisation
 • Genomlysning av regelverk för vårdval i norra regionen
 • Innovationsslussar; intervjustudie
 • Kommunal medborgardialog
 • Konsultstöd till strategisk ledning på övergripande landstingsnivå
 • Ledningsstöd kommunal HR-verksamhet
 • Ledningsstöd kommunal vårdenhet
 • Ledningsstöd regiondriven psykiatrisk vård
 • Medverkan utredning om ny kommunal fastighetsorganisation
 • Nulägesanalys av digitalisering inom kommun
 • Närsjukvårdsutredning Norrbottens läns landsting: projektledning
 • Organisationsutredning kommunal IT-verksamhet
 • Organisationsutredning samhällsbyggnadsförvaltning
 • Organisationsutredning socialförvaltning
 • Prioriteringar inom hälso- och sjukvården, seminarium för ledande landstingspolitiker
 • Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige – omfattning och utveckling. Kartläggning för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Regional tillväxt i inlandskommuner; medverkan i underlag till skrift
 • Sammanslagning av landstingsdrivna hälsocentraler – risk- och konsekvensanalys
 • Samverkan mellan privat vårdgivare och landsting; förhandlingsuppdrag
 • Samverkan mellan valfrihetssystem – rapport på uppdrag av SKL
 • Strategistöd kommunalt näringslivsprojekt
 • Underlag för inrättande av länskliniker inom hälso- och sjukvården
 • Utvärdering av kommunledningsförvaltning med förslag på ny organisation
 • Utvärdering kommunal förvaltning för samhällsplanering
 • Utvärdering ledningsorganisation socialförvaltning
 • Utvärdering kommunalt projekt Ungdomar till studier
 • Vårdgaranti; analys av regelverk
 • Vårdval i norra regionen; diskussionsunderlag
 • Vårdval inom Norrbottens läns landsting; projektledning
 • Vårdvalssystem; expertkonsultation till vårdföretag
 • Vårdvalsutbildning för landstingens verksamhetschefer inom primärvården i norra regionen; ansvar för innehåll och genomförande
 • Åldersmedvetet ledarskap – Age Management – i praktiken. Evidensbaserade metoder för företagshälsovård; i samarbete med Göteborgs universitet, Arbets- och miljömedicin
 • Åldersmedvetet ledarskap i praktiken, i samarbete med SEKO Väst (huvudskyddsombud)

AMSAB® – Lär ledare långsiktigt ledarskap