Från Age Management till BCS-metoden för Åldersmedvetet ledarskap®

Uttrycket Age Management har myntats av forskare vid det finska Arbetslivsinstitutet (FIOH). Age Management står ursprungliggen för den kunskap om sambandet mellan ledarskap, ålder och arbetsförmåga som är resultatet av mer än 20 års arbete inom institutet under senare delen av 1900-talet.

Den finska forskningen utgör den vetenskapliga kunskapsgrunden för BCS-metoden för Åldersmedvetet ledarskap® som utvecklats av AMSAB®:s grundare, seniorkonsulterna Barbro Skoglund och Caj Skoglund. De har vardera mer än 20 års erfarenhet av uppdrag som såväl operativa som strategiska ledare. Metoden utgår därför från chefers behov av praktiskt användbara ledarverktyg som stöd i sin dagliga gärning. BCS-metoden är helt enkelt ett chefsverktyg som utvecklats av chefer – för chefer!

BCS-metoden för Åldersmedvetet ledarskap® skiljer sig från Age Management på två viktiga punkter.

  • BCS-metoden är ett praktiskt inriktat verktyg som används av företag och chefer för att i dialog med sina medarbetare tillvara och utveckla medarbetarnas arbetsförmåga – oavsett ålder.
  • BCS-metoden utgör ett viktigt inslag i processen att genomföra en strukturerad generationsväxling där kompetensöverföring från de erfarna medarbetarna är ett strategiskt viktigt instrument.

Om Age Management kan sägas vara faktagrunden så är BCS-metoden för Åldersmedvetet ledarskap® den konkreta, praktiska tillämpningen inom företag, organisationer och arbetsplatser.

BCS-metoden har bland annat utvärderas av forskare vid Luleå Tekniska Universitet, som konstaterat att metoden var effektiv (forskningsrapporten ”Utvärdering av chefsutbildningsprogrammet Age Management” 2003).

Välkommen att kontakta mig för mer info om BCS-metoden!

Seniorkonsult Barbro Skoglund,  0703 96 76 95, barbro.skoglund@amsab.org

AMSAB® – lär ledare långsiktigt ledarskap