Kontakta oss för vårt expert- och sakkunnigstöd!

AMSAB® erbjuder arbetsgivare expert- och sakkunnigstöd inom framför allt tre områden

  • Allvarliga brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, till exempel som en följd av svårlösta konflikter.
  • Strategisk kompetensförsörjning och generationsväxling med särskild inriktning på ledarskapets betydelse.
  • Komplexa utredningsuppdrag inom välfärdssektorn som ställer krav på gedigen erfarenhet av ledarskapets villkor i politiskt styrda verksamheter.

Expertrådgivare Barbro Skoglund, 0703 96 76 95

barbro.skoglund@amsab.org

Expertrådgivare Caj Skoglund, 0706 87 82 64

caj.skoglund@amsab.org

Kontorschef Johan E. Skoglund, 0703 79 20 39

johan.skoglund@amsab.org

Age Management i Sverige AB

Drottninggatan 21 D

961 35 Boden