Om oss

Barbro & Caj

Age Management i Sverige AB – AMSAB® – bildades 1998. Företaget ägs och drivs av Barbro Skoglund & Caj Skoglund. Tillsammans har vi mer än 50 års erfarenhet som chefer och ledare inom kommuner och landsting på såväl operativ som strategisk nivå. Barbro har bland annat varit gymnasiechef, rektor och studierektor. Caj har en bakgrund som sjukhusdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör och kommunchef.

AMSAB® har under årens lopp haft en lång rad uppdrag inom vitt skilda områden med huvudsakligt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö, strategisk kompetensförsörjning samt komplexa utredningar inom välfärdssektorn.

Johan

Johan E. Skoglund är klippan på kontoret, sköter bokföringen, korrekturläser och ser till att vi vet vad som händer i dagens rörliga samhälle; omvärldsbevakning med andra ord. Han är också vår webbmaster.

Bakom sig har Johan universitetsstudier i bland annat rättsociologi. Frågor om makt och styrning samt förekomsten av så kallade street-level bureaucrats hör till hans specialområden. När han inte finns på kontoret bevakar han ofta någon konsert i Luleå-Bodenområdet för tidningen NSD:s kultursidor i sin roll som frilansande musikrecensent. Han åtar sig gärna skrivuppdrag i sitt eget företag, Johan E. Skoglund Textproduktion.

Våra poddar

Ta gärna del av våra kunskaper och erfarenheter som vi redovisar på våra poddar. ”Den åldersmedvetna podden” belyser i 13 avsnitt konsekvenserna av den demografiska utvecklingen och hur generationsväxlingen på arbetsmarknaden kan genomföras på ett framgångsrikt sätt.

Vår andra podd har ”Hållbart arbetsliv” som tema och publiceras under våren och sommaren 2016.

Här hittar Du våra poddar!

 

Fotogalleri och kontaktuppgifter

Barbro, tel 0703 96 76 95, barbro.skoglund@amsab.org

IMG_1694 (2)

Caj, tel 0706 87 82 64, caj.skoglund@amsab.org

IMG_1702 (2)

Johan, tel 0703 79 20 39, johan.skoglund@amsab.org

IMG_1729 (2)